Cambra de Comerç de Terrassa
Trobar alternatives

Un entorn difícil i que canvia permanentment comporta reptes constants i, per tant, exigeix una alta capacitat d'adaptació. Saber adaptar-se vol dir fer l'exercici de buscar i ser capaç de trobar els camins necessaris per adaptar el negoci. És important, doncs, trobar alternatives.

Sovint, en el món empresarial adaptar-se al canvi i a les dificultats vol dir evolucionar constantment i replantejar, si cal, el model de negoci. Existeixen diverses eines que ho fan possible: repensar la nostra estratègia, assolir nous mercats, trobar un bon assessorament que ens aporti noves possibilitats, etc.

És precisament ara quan cal que l'empresari/ària tingui una visió àmplia de les alternatives que té al seu abast i sigui capaç d'aplicar fórmules, estratègies i visions que condueixin el seu projecte cap a un demà que, d'aquesta manera, serà millor que el present.

I, un cop més, el pilar bàsic que ens cal per afrontar els reptes, els canvis, les dificultats... no és altre que la confiança. Cal tenir una visió positiva, saber detectar allò que pot ser afavoridor i que tenim al nostre abast. Si actuem amb aquesta directriu i apliquem la confiança veiem com les alternatives, les solucions i les oportunitats existeixen. Com a empresaris, disposem de recursos que fan possible trobar alternatives, aplicar-les a l'empresa i superar el futur per construir el demà.

Copyright © 2009 Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
Tel. 93 733 98 33   |   Contactar   |   Nota Legal